Μονοπάσσαλη μονοπάνελη βάση στήριξης 

Στατική μελέτη και 20 ετή εγγύηση προϊόντος

 

  • Βάση μονής σειράς panel
  • Χαμηλό ύψος κατασκευής
  • Πιο γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε σύγκριση με το διπάσσαλο σύστημα.  Ο χρόνος τοποθέτησης της βάσης μειώνεται έως και 50%.
  • Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη
  • Πάσσαλοι γαλβανιζέ εν θερμώ Magnelis (S420GD + ZM430) πάχους 4mm
  • Υποστηρίζει panel όλων των τύπων και διαστάσεων, αλλά και κάθε διάταξης, portrait και landscape.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα clamps, τεγίδες και εξαρτήματα.
  • Τα υλικά της ανωδομής είναι επίσης γαλβανιζέ  (s320 – z275).
  • Σταθερή κλίση 20 / 25 / 30 μοιρών.

 

 

Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα στις απαιτήσεις του κάθε έργου

Πλεονεκτήματα 

Σημαντικό πλεονέκτημα της κατασκευής μας είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε μήκος τραπεζιού, χωρίς κανένα απολύτως στατικό πρόβλημα.
Συμπέρασμα: Μικρότερος αριθμός συνολικών βάσεων επιτυγχάνωντας έτσι πιο οικονομικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου