Βάσεις Στήριξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων

Κινητές και Σταθερές Βάσεις για  χωράφια, στέγες, δώματα, κεραμοσκεπές και προβόλους κτιρίων

Εργοστάσιο στην Θεσσαλονίκη

Παραγωγή βάσεων στήριξης σε
Φ/Β πάνελ

Ευκολία συναρμολόγησης

Σας υποστηρίζουμε σε όλα τα στάδια εγκατάστασης

Πάνω από 15 χρόνια εμπειρία

Πιστοποίηση ποιότητας  -ISO 9001:2015, Cert. Number: 110-6.

Ποικιλία βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ασχολείται με την παραγωγή βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων από το 2005

Στόχος μας είναι η συνεχής παραγωγή νέων προϊόντων βάσεων στήριξης για την κάλυψη των αναγκών κάθε μας πελάτη.

*Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 & 3, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κατηγορίες Βάσεων Στήριξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων

Eίμαστε στην διάθεση σας

Εφόσον είστε ήδη στον ιστότοπό μας, λάβετε υπόψη ότι έχουμε ετοιμάσει λεπτομερείς πληροφορίες και φωτογραφίες για κάθε κατηγορία προϊόντος.
Κάθε έργο έχει προδιαγραφές που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε μια λεπτομερή προσφορά και την καλύτερη διαθέσιμη τιμή.

Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή ένα σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα κτίριο, σε ένα δώμα, σε ένα πρόβολο αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και σε ένα ανοικτό χώρο (γήπεδο). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η στήριξη σχετίζεται με σταθερό προσανατολισμό (αζιμούθιο) και κλίση. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιδιώκεται αύξηση της ενεργειακής παραγωγής και αυτό συνεπάγεται κατασκευή που έχει τη δυνατότητα κίνησης.

Еπιστημονικός ορισμός

Laboratory for Energy and Photovoltaic Systems