Εξάρτημα στήριξης φ/β πλαισίων σε στέγη με πάνελ ή λαμαρίνα

Εξάρτημα σταθερών βάσεων Φ/Β συστημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές στέγες με επικάλυψη πάνελ ή λαμαρίνας.
Συγκεκριμένα:
  • Αποφεύγεται η τοποθέτηση ράγας, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται η στέγη με επιπλέον φορτίο.
  • Η τοποθέτηση γίνεται πολύ πιο εύκολα και σε μισό χρόνο σε σύγκριση με το κλασικό σύστημα (ράγες).
  • Οικονομικότερη λύση αλλά το ίδιο ασφαλής με την κλασική βάση.
  • Στατική μελέτη βάσει Ευρωκώδικα 1 & 3 (από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του εξαρτήματος είναι η οριζόντια τοποθέτηση (landscape) των panel. 
Μπορεί να υποστηρίξει panel όλων των τύπων και διαστάσεων.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου