Δευτέρα-Παρασκευή: 08:15-16:15

Εξάρτημα στήριξης φ/β πλαισίων σε στέγη με πάνελ ή λαμαρίνα

Εξάρτημα σταθερών βάσεων Φ/Β συστημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές στέγες με επικάλυψη πάνελ ή λαμαρίνας.
Συγκεκριμένα:

  • Αποφεύγεται η τοποθέτηση ράγας, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται η στέγη με επιπλέον φορτίο.
  • Η τοποθέτηση γίνεται πολύ πιο εύκολα και σε μισό χρόνο σε σύγκριση με το κλασικό σύστημα (ράγες).
  • Οικονομικότερη λύση αλλά το ίδιο ασφαλής με την κλασική βάση.
  • Στατική μελέτη βάσει Ευρωκώδικα 1 & 3 (από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του εξαρτήματος είναι η οριζόντια τοποθέτηση (landscape) των panel. Μπορεί να υποστηρίξει panel όλων των τύπων και διαστάσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Εφόσον είστε ήδη στον ιστότοπό μας, λάβετε υπόψη ότι έχουμε ετοιμάσει λεπτομερείς πληροφορίες και φωτογραφίες για κάθε κατηγορία προϊόντος.

Κάθε έργο έχει προδιαγραφές που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε μια λεπτομερή προσφορά και την καλύτερη διαθέσιμη τιμή.