Βιομηχανική Στέγη

  • Σταθερές βάσεις – ρυθμιζόμενη κλίση
  • Επίπεδες σταθερές βάσεις
  • Εξάρτημα στήριξης φ/β πλαισίων

Σταθερές βάσεις μεταλλικών στεγών με ρυθμιζόμενη κλίση

Εξαρτήματα και προφίλ σταθερών βάσεων Φ/Β συστημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεταλλικές στέγες με επικάλυψη πάνελ ή λαμαρίνας. Έχουν τη δυνατότητα να εξαντλήσουν όσο μήκος και όσες γραμμές επιτρέπει ο χώρος της στέγης. Μπορούν να υποστηρίξουν panel όλων των τύπων και διαστάσεων αλλά και κάθε διάταξης (portrait και landscape).

Επίπεδες σταθερές βάσεις μεταλλικών στεγών

Εξαρτήματα και προφίλ σταθερών βάσεων Φ/Β συστημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεταλλικές στέγες με επικάλυψη πάνελ ή λαμαρίνας. Tα εξαρτήματα μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιθυμητή χωροθέτηση.Μπορούν να υποστηρίξουν panel όλων των τύπων και διαστάσεων αλλά και κάθε διάταξης (portrait και landscape).

Εξάρτημα στήριξης φ/β πλαισίων σε στέγη με πάνελ ή λαμαρίνα

 Εξάρτημα σταθερών βάσεων Φ/Β συστημάτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές στέγες με επικάλυψη πάνελ ή λαμαρίνας. Οικονομικότερη λύση αλλά το ίδιο ασφαλής με την κλασική βάση . Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του εξαρτήματος είναι η οριζόντια τοποθέτηση (landscape) των panel. Μπορεί να υποστηρίξει panel όλων των τύπων και διαστάσεων. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες και προσφορές παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας