Μονοπάσσαλη βάση στήριξης 

Στατική μελέτη και 20 ετή εγγύηση προϊόντος

 

 • Βάση διπλής κάθετης / τριπλής οριζόντιας σειράς panel
 • Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη
 • Πάσσαλος γαλβανιζέ εν θερμώ IPE120 / IPE140
             IPE120 : Για διαστάσεις panel 1,65×1,00m.          
             ΙPE140 : Για διαστάσεις panel 2,00×1,00m 
 • Υποστηρίζει panel όλων των τύπων και διαστάσεων, αλλά και κάθε διάταξης, portrait και landscape
 • Ολοκληρωμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα clamps, τεγίδες και εξαρτήματα
 • Τα υλικά της ανωδομής είναι επίσης γαλβανιζέ  (s320 – z275)
 • Σταθερή κλίση 20 / 25 / 30 μοιρών.

Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα στις απαιτήσεις του κάθε έργου

Πλεονεκτήματα 

Μικρότερος αριθμός πασσάλων και πιο γρήγορη εγκατάσταση , σε σύγκριση με το διπάσσαλο σύστημα.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου