Δευτέρα-Παρασκευή: 08:15-16:15

Διπάσσαλη βάση στήριξης

Μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε μήκος τραπεζιού, χωρίς κανένα απολύτως στατικό πρόβλημα

Στατική μελέτη
και 20 ετή εγγύηση προϊόντος

  • Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη.
  • Πάσσαλοι Magnelis (S420GD + ZM430) πάχους 3mm ή 4mm ανάλογα με τις ανάγκες τις πασσαλόμπηξης. Το πάχος του πασσάλου που θα επιλέξετε δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την στατική επάρκεια της βάσης αλλά αποκλειστικά και μόνο με τον τύπο εδάφους.
  • Υποστηρίζει panel όλων των τύπων και διαστάσεων, αλλά και κάθε διάταξης, portrait και landscape. Υπάρχει ειδική κατασκευή για χρήση panel bifacial.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα clamps, τεγίδες και εξαρτήματα. Τα υλικά της ανωδομής είναι επίσης γαλβανιζέ (S320 – Z275).
  • Σταθερή κλίση 20 / 25 / 30 μοιρών.

Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα στις απαιτήσεις του κάθε έργου

Πλεονεκτήματα

  • Σημαντικό πλεονέκτημα της κατασκευής μας είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε μήκος τραπεζιού, χωρίς κανένα απολύτως στατικό πρόβλημα.
  • Μικρότερος αριθμός συνολικών τριγώνων επιτυγχάνοντας έτσι πιο οικονομικό αποτέλεσμα.

Είμαστε στη διάθεσή σας

Εφόσον είστε ήδη στον ιστότοπό μας, λάβετε υπόψη ότι έχουμε ετοιμάσει λεπτομερείς πληροφορίες και φωτογραφίες για κάθε κατηγορία προϊόντος.

Κάθε έργο έχει προδιαγραφές που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε μια λεπτομερή προσφορά και την καλύτερη διαθέσιμη τιμή.