Διπάσσαλη βάση στήριξης

Στατική μελέτη και 20 ετή εγγύηση προϊόντος

Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη.
• Πάσσαλοι γαλβανιζέ εν θερμώ Magnelis (S420GD + ZM430) πάχους 3mm ή 4mm ανάλογα με τις ανάγκες τις πασσαλόμπηξης . 
   Το πάχος του πασσάλου που θα επιλέξετε δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την στατική επάρκεια της βάσης αλλά αποκλειστικά και μόνο με τον τύπο εδάφους.
• Υποστηρίζει panel όλων των τύπων και διαστάσεων, αλλά και κάθε διάταξης, portrait και landscape.
   Υπάρχει ειδική κατασκευή για χρήση panel bifacial.
• Ολοκληρωμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα clamps, τεγίδες και εξαρτήματα.
   Τα υλικά της ανωδομής είναι επίσης γαλβανιζέ  (S320 – Z275).
• Σταθερή κλίση 20 / 25 / 30 μοιρών.
   

Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα στις απαιτήσεις του κάθε έργου.

Πλεονεκτήματα 

Σημαντικό πλεονέκτημα της κατασκευής μας είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε μήκος τραπεζιού, χωρίς κανένα απολύτως στατικό πρόβλημα.
   Συμπέρασμα: Μικρότερος αριθμός συνολικών τριγώνων επιτυγχάνοντας έτσι πιο οικονομικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου