Στατική μελέτη και 20 ετή εγγύηση προϊόντος

  •  4% μεγαλύτερη απόδοση, λόγω ρύθμισης της κλίσης των πάνελ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μήνα.
  •  Αλλαγή κλίσης από 0 – 40 μοίρες.
  •  Μονής σειράς panel μονής έδρασης και πολλαπλών σειρών panel διπλής έδρασης.
  •  Ιδανικό για χωράφια και δώματα.
  •  Σύστημα στήριξης γαλβανιζέ εν θερμώ.
  •  Ολοκληρωμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα clamps, τεγίδες και εξαρτήματα.Τα υλικά της ανωδομής είναι επίσης γαλβανιζέ  (S320 – Z275).
  •  Δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών σειρών panel (εώς και 4 σειρές).

Υποστηρίζει panel όλων των τύπων και διαστάσεων, αλλά και κάθε διάταξης, portrait και landscape.

Πλεονεκτήματα 

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η εύκολη συναρμολόγηση, χωρίς εξειδικευμένο συνεργείο και ο εύχρηστος μηχανισμός ρύθμισης κλίσης


Διαβάστε την πολιτική απορρήτου