Αλλαγή κλήσης ανά εποχή 

Στατική μελέτη και 20 ετή εγγύηση προϊόντος

  • Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη.
  • 4% μεγαλύτερη απόδοση, λόγω ρύθμισης της κλίσης των πάνελ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εποχής.
  • Αλλαγή κλίσης από 0 – 35 μοίρες.
  • Τοποθέτηση μόνο σε χωράφια.
  • Σύστημα στήριξης μονοπάσσαλο γαλβανιζέ εν θερμώμε πασσάλους IPE120.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα clamps, τεγίδες και εξαρτήματα.
  • Τα υλικά της ανωδομής είναι επίσης γαλβανιζέ  (S320 – Z275).

   

 

Υποστηρίζει panel όλων των τύπων και διαστάσεων, αλλά και κάθε διάταξης, portrait και landscape.

Πλεονεκτήματα 

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η εύκολη συναρμολόγηση, χωρίς εξειδικευμένο συνεργείο και ο  εύχρηστος μηχανισμός ρύθμισης κλίσης με μανιβέλα.   


Διαβάστε την πολιτική απορρήτου